VÄLKOMMEN TILL
LÖNNHÄSSLE
& VÅRA BIN

Lönnhässle Bigård

Lönnhässle Bigård är resultatet av en passion till naturen, konsten att odla, smaken av nyskördat och inte minst kärleken till honungsbiet. Lönnhässle Bigård AB startades år 2015 men innan dess drevs det i mindre skala som hobbyverksamhet.

Vår ambition är att hjälpa en natur som blivit mer och mer ensidig på grund av människans ständiga jakt på avkastning. Genom stora ensidiga odlingar har samtliga pollinatörer fått det svårare att överleva. Honungsbiet är en av våra viktigaste pollinatörer tillsammans med humlor och vilda bin. Utan pollinerande insekter blir det svårt att producera livsmedel. Därför grundar sig vår verksamhet på biodling och hur vi kan främja honungsbiet och alla andra pollinatörer i vår omgivning.

Lönnhässle by

Lönnhässle, eller Loenhassle som det hette första gången platsen omnämndes i skrift på 1300-talet, är en by belägen på Hallansdåsens sydsida mellan Ängelholm och Örkelljunga. Skogen är full av fornminnen och i en mosse har man till och med hittat en liten båt från vikingatiden vilken numera finns till beskådan på kulturen i Lund.

Förr var byn full av liv och aktivitet. Som mest bodde och verkade över 100 personer här. Här fanns också många barn, tillräckligt för att fylla både en småskola och en storskola. Det fanns två butiker, Oscar Rehns post och lanthandel samt Gustavssons livs. Det fanns dessutom bageri, bryggeri och ett bränneri. På 40-talet fick byn el, på 50-talet byggdes ett andelsfryshus. Verksamheterna i Lönnhässle har ändrats, numera finns Lönnhässle Ved och Lönnhässle Bigård här. År 2015 blev det enklare att bedriva verksamhet då byn fick internet via fiber.

I byn Lönnhässle är det stillhet och vacker natur som lockar. Här finns ren luft och en livlig skog med älgar, rådjur, vesslor, harar, kaninen, rävar, lodjur, vildsvin och fåglar i alla storlekar. Här finns också svamp, hallon, björnbär, blåbär och örter för de som är intresserade. I ett stycke av skogen finns den sällsynta nattviolen till beskådan. Alla hus har oftast en intressant och rolig historia som är viktigt för invånarna. Här är man stolt över sitt Lönnhässle.

Våra odlingar

I vår hembigård finns många av våra bin. Här ”vilar” även en del av de bisamhällena som vart uthyrda över sommaren. Det är även här som all hantering av honung sker och allt underhåll av bikupor och annat materiel utförs.

Vi jobbar även med att etablera en foodforest. Det är en permanent odling som består av allt ifrån stora träd och buskar till slingerväxter och perenna örter. Allt i en väl avvägd blandning. Genom denna mix kan växterna dra nytta av varandra samtidigt som skadedjur och andra problem minskar. Ett sätt att odla på naturens villkor och på så vis hjälper vi till att öka mångfalden i den skånska naturen. Eftersom vi gärna vill ge fler människor möjlighet att bidra till en bättre pollinering erbjuder vi även möjligheten att sponsra ett bisamhälle. Bli en stolt bi-sponsor!

Våra odlingar

I vår hembigård finns många av våra bin. Här ”vilar” även en del av de bisamhällena som vart uthyrda över sommaren. Det är även här som all hantering av honung sker och allt underhåll av bikupor och annat materiel utförs.

Vi jobbar även med att etablera en foodforest. Det är en permanent odling som består av allt ifrån stora träd och buskar till slingerväxter och perenna örter. Allt i en väl avvägd blandning. Genom denna mix kan växterna dra nytta av varandra samtidigt som skadedjur och andra problem minskar. Ett sätt att odla på naturens villkor och på så vis hjälper vi till att öka mångfalden i den skånska naturen. Eftersom vi gärna vill ge fler människor möjlighet att bidra till en bättre pollinering erbjuder vi även möjligheten att sponsra ett bisamhälle. Bli en stolt bi-sponsor!

Honungsbiet är hotat –
och vi med dem

Att bin producerar honung är en allmän sanning. Men den viktigaste rollen ett bi har är att pollinera växter så att vi kan få frukt och bär i mängder, vilket är bra både för oss, fåglar och andra djur. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar vår mat. Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor.

Bin är hotade på flera sätt. Många olika sjukdomar kan drabba tambin. Även giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar som gjort att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin genom att mångfalden av olika blommor minskar.

Du kan hjälpa naturen genom att hjälpa bina!

produkter & tjänster

Vill du beställa eller veta mer om våra produkter? Hör gärna av dig! Ring eller maila så säkerställer vi att det ni önskar finns tillgängligt när ni vill ha det.

Tillgång varierar efter säsong. Det finns möjlighet för avhämtning både i Bigården och i Ängelholm. Och vi skickar gärna honung och merch i hela Sverige.

Hjälp naturen

hyr en bikupa

Bi-sponsor

Vill du eller ditt företag vara med och sponsra ett bisamhälle? Vi erbjuder tre olika sponsorpaket där ni blir delaktiga i driften av ett bisamhälle. På så vis bidrar ni till att sprida kunskapen om honungsbiets betydelse och en bättre pollinering och genom det en ökad biologisk mångfald i Skåne.

Er bikupa kan placeras på lämplig plats inom företagets egna område. Har ni ingen lämplig plats så kan den placeras i vår bigård. Eller varför inte låta den få en placering på en skola och beställa till extra föreläsning så barnen får möjlighet att lära sig mer om hur viktigt honungsbiet är för vår överlevnad. Barnen får självklart vara med och titta in i kupan.

Vi vänder oss till företag, skolor, kommuner och andra organisationer som vill hjälpa naturen och samtidigt stärka sitt varumärke och lära sig mer om bin och dess betydelse för människan. Ett bra och spännande tillskott i ert företags miljöpolicy.

våra BI-SPONSORER

En del av våra sponsorer är mycket stolta över att få vara delaktiga i att främja arbetet med att stärka pollineringen i vår skånska natur. Därför har de valt att synas här på vår hemsida. Det är också en del i vår tacksamhet till deras stöd att få lov att berätta vem de är.

Köpa honung

Vill du bli återförsäljare så hör av dig.

På bigården

Självbetjäning eller hör av er via telefon innan, 0708-480220

beställ här
Lägg din order eller förfrågan nedan så återkopplar vi så snart vi kan. Vi skickar gärna honung och merch i hela Sverige och bikupor hyr vi ut i nordvästra Skåne.

Vid beställning betalar du via Swish 0708-48 02 20 eller bankgiro 330-3385.

Produkt & tjänst

7 + 10 =

kontakt & hitta hit

Telefon

0708 48 02 20

E-postadress

info@lonnhassle.se
Besöksadress
Lönnhässle Bigård AB
Åslidenvägen 479
266 91 Össjö

Postadress
Lönnhässle Bigård AB
Hammargatan 8
262 71 Ängelholm